Skip to content
Trang chủ   \   Vòng Tay Gỗ

Vòng Tay Gỗ

Vòng đeo tay gỗ, chuỗi hạt: gỗ huyết long, gỗ sưa, gỗ thủy tùng, gỗ xá xị, gỗ ngọc am, gỗ mun sừng, gỗ bách xanh,..

Vòng đeo tay gỗ sưa dây

Vòng đeo tay gỗ sưa dây

  • Giá: 200.000 đ
  • Kích thước: 10 ly, 12 ly, 14 ly
  • Chất liệu: gỗ sưa dây (sưa Lào)
  • Mã sản phẩm: V-SDDT
  Vòng đeo tay gỗ

  Vòng đeo tay gỗ

   • Giá: 100.000 đ
   • Kích thước: 12 ly, 14 ly
   • Chất liệu: gỗ bách xanh Mộc Châu
   • Mã sản phẩm: V-BX
   Chuỗi hạt đeo tay

   Chuỗi hạt đeo tay

    • Giá: 100.000 đ
    • Kích thước: 12 ly, 14 ly
    • Chất liệu: gỗ mun hoa
    • Mã sản phẩm: V-MH
    Zalo Vạn Khánh An Messenger Vạn Khánh An