Skip to content
Trang chủ   \   Tượng Đạt Ma Sư Tổ

Tượng Đạt Ma Sư Tổ

Những mẫu tượng Đạt Ma Sư Tổ đẹp: ngồi thiền, múa võ, quá hải, khất thực,..

Đạt Ma Sư Tổ gỗ

Đạt Ma Sư Tổ gỗ

  • Trạng thái: ĐÃ BÁN
  • Kích thước: cao 47cm, ngang 50cm, sâu 29cm
  • Mã sản phẩm: D-09
  Tượng gỗ Đạt Ma

  Tượng gỗ Đạt Ma

   • Trạng thái: ĐÃ BÁN
   • Kích thước: cao 84cm, ngang 28cm, sâu 35cm
   • Mã sản phẩm: D-08
   Zalo Vạn Khánh An